Dovoľujeme si Vás informovať o oblasti ochrany duševného vlastníctva a boja proti jeho porušování.V Bruseli za účasti zástupcov Európskej komisie podpísalo niekoľko desiatok významných subjektov dve memoranda, a to konkrétne Memorandum o porozumení o falšovaných výrobkoch zo dňa 21.6.2016 a Memorandum o porozumení o online reklame a právach duševného vlastníctva z 25.6.2018. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Keďže virtuálna nákupná galéria Bonky.sk dlhodobo presadzuje politiku plnej transparentnosti a súladu s právom, v rámci ktorej sa snaží všetkými prostriedkami brániť porušovaniu práv duševného vlastníctva, tak víta túto INICIATÍVA a stotožňuje sa s myšlienkami týchto memoránd a presadzuje Postupy oznamovania a vyraďovanie a Proaktívna a preventívne opatrenia v memorande deklarované.

Všetci, ktorí sa na virtuálnej nákupnej galérii Bonky.sk stretnú s porušovaním práv duševného vlastníctva môžu vyplniť formulár ( “copyright takedown notice”) nižšie. Pomôžete tak k odhaleniu a potrestanie tých, ktorí nerešpektujú práva duševného vlastníctva. Bonky.sk Marketplace program postihuje obchodníkov ponúkajúci tovar porušujúci práva duševného vlastníctva tretích strán, v prípade závažného porušovania hrozí obchodníkom mimo pokút aj zablokovanie celého účtu.

Virtuálne nákupná galéria Bonky.sk nie je v súlade s čl. 14 Smernica 2000/31 / ES o elektronickom obchode, zákonom č. 480/2004 Zb. a “Safe Harbor” ustanovením 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA) zodpovedná za porušovaním práv duševného vlastníctva vo svojom virtuálnom priestore, ak o nich nevie.

Naša nákupná galéria “Marketplace” sa dištancuje od predaja akýchkoľvek produktov, ktoré by porušovali duševné vlastníctvo a vyslovene proti týmto produktom bojujeme a snažíme, aby sme minimalizovali riziko, že nejaký zo zahraničných dodávateľov na našej platforme takýto produkt pridá, avšak nie sme schopní tomu vždy na 100 % zabrániť, lebo sme platforma sa stovky tisíckami produkty a každý dodávateľ svoj tovar na platformu môže pridávať sám. Snažíme sa dohliadať na naše zahraničné dodávateľa všetkými rôznymi spôsobmi a robiť spätnú kontrolu ich produktov, ktoré tu predávajú. V prípade, že by nejaký z dodávateľov pridal produkt, ktorý by porušoval duševné vlastníctvo tak ho okamžite natierame a s dodávateľom bezodkladne ukončíme spoluprácu a následne mu zrušíme jeho účet. Zdvorilo Vás prosíme, aby ste nám prostredníctvom tohto formulára nahlásili akýkoľvek produkt o ktorom by ste nadobudli domnení, že sa môže jednať o produkt, ktorý by toto duševné vlastníctvo porušoval.